Slaapapneu

Wat is slaapapneu?

Slaapapneu is een aandoening die tegenwoordig steeds vaker voor komt. Volgens het Apneucentrum is slaapapneu een aandoening waar ca. 600.000 mensen in Nederland aan lijden. Dit is ongeveer 5% van de volwassen bevolking in Nederland. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die kampen met slaapproblemen. Soms is het (h)erkennen van slaapapneu niet eenvoudig en wordt eerder aan andere aandoening gedacht. (Lees hierover ook het verhaal van Ronald)

Slaapapneu wordt ook wel apneu, slaapapneu syndroom of Obstructief SlaapApneu (OSA) genoemd. Apneu betekent dat je geen lucht krijgt. Bij slaapapneu gebeurt dit tijdens de slaap. Daardoor heb je tijdens je slaap zogenoemde slaapstops. Deze slaapstops worden veroorzaakt doordat je tijdens je slaap ontspant.

Hierdoor ontspannen alle spieren in het lichaam, zo ook de spieren in je mond, keel en nek. Je luchtpijp wordt afgesloten en je adem stopt. In sommige gevallen word je dan wakker maar vaak gebeurt dit ook niet. Hierdoor slaap je lichter en kom je niet in je diepere slaap. Dit heeft verstrekkende gevolgen.

In eerste instantie vertonen de symptomen zich als prikkelbaarheid, vermoeidheid overdag, concentratieverlies, depressie en angst. Op de langere termijn kunnen bij slaapapneu patiënten bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen, diabetes of hoge bloedruk bloeddruk ontwikkelen.

Normale Luchtweg

Obstructief Slaapapneu

Illustratie obstructief slaapapneu

Positioneel slaapapneu

Recentelijk is er ook meer aandacht gekomen voor de positie waarin de slaapapneu zich manifesteert. Uit onderzoek blijkt dat ca. 55% van de apneu patiënten de positionele vorm – Positioneel Slaapapneu (POSAS) – heeft . Dit betekent dat de slaapstops vooral voorkomen in rugligging. Draait de patiënt naar een zijligging dan komen de slaapstops niet (of zeer weinig) voor.

Diagnose

Het vaststellen van slaapapneu begint bij een bezoek aan uw huisarts. Het kan helpen om voor het bezoek aan uw huisarts al één van de online slaapapneu testen in te vullen. De huisarts zal u vervolgens doorverwijzen naar een slaapcentrum. Hier wordt een slaaponderzoek -polysomnografie- uitgevoerd. Dit slaaponderzoek kan op locatie worden uitgevoerd worden, maar vaak ook thuis. Tijdens het slaaponderzoek wordt gedurende een nacht de kwaliteit van de ademhaling en slaap gemeten. Het doel is om eventuele ademhalingsstoornissen en invloed daarvan op de slaap op te sporen of uit te sluiten. Een belangrijke uitkomst is uw slaappositie en het aantal slaapstops (Apneu Hypopneu Index). Indien de AHI 5 of hoger is dan heeft u Obstructief Slaapapneu. Het getal in de AHI staat in dit geval voor het aantal slaapstops van 10 seconden of langer.

Behandelmethodes

In de loop der jaren zijn er diverse effectieve behandelmethodes ontwikkeld voor de behandeling van slaapapneu. Belangrijk om te vermelden is dat alle reeds bestaande behandelmethodes op (of in) het lichaam gedragen moeten worden.

CPAP afbeelding

CPAP

De meest bekende en toegepaste oplossing is het apneu apparaat of slaapapneu masker – de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Het masker dat wordt gedragen, pompt extra lucht in uw neus om de luchtwegen vrij te houden.

MRA als SleepAssist alternatief

MRA

Naast het gebruik van de CPAP wordt met regelmaat tevens een MRA beugel (mandibulair repositie apparaat) ingezet. Een MRA beugel is een gebitsprothese die uw kaak positioneert, zodat u vrij kunt ademen en uw keelholte open blijft.

Upper airway surgery

Chirurgie van de luchtwegen

Een permanente, maar ingrijpende oplossing kan tevens chirurgie van de luchtwegen zijn. Afhankelijk van de obstructie aan de luchtwegen kan dit een neus-, keel-, of halsoperatie zijn.

positietherapie

Positietherapie

De meest bekende behandelmethode voor positioneel slaapapneu is die waarbij een band om de borst wordt gedragen die gaat trillen zodra u in uw slaap op uw rug gaat liggen. Hierdoor draait u weer in een zijligging. Ook wel positietherapie genoemd.

Aan alle bovengenoemde behandelmethoden kleeft echter een aantal belangrijke nadelen. Ze zorgen voor ongemak, zijn confronterend of moeilijk in gebruik. De oplossingen horend bij de behandelmethoden worden hierdoor niet (voldoende) gedragen of gebruikt, waardoor de slaapapneu klachten weer terugkeren.

Met de ontwikkeling van de Sleepassist komt de SleepCompany met de oplossing die alle genoemde nadelen teniet doet. De Sleepassist is een positietherapie die altijd aan staat, onzichtbaar is en bovendien zeer eenvoudig in gebruik.